Tuinreglement Poelbroektuin 2019


01) Het complex is voor sleutelhouders vrij toegankelijk. Hek altijd afsluiten.

02) Het bewijs van inschrijving dient u altijd bij u te hebben, denk aan het auto vrijstelling-inrijverbod.

Zodra men een tuintje heeft toegewezen gekregen en de bijdrage heeft betaald wordt men een gebruiker genoemd zoals omschreven in de statuten van de stichting Doe-tuinen, art. 3

Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.Personen die  voor u tijdens ziekte of vakantie uw tuin verzorgen zonder uw inschrijfbewijs  wordt de  toegang geweigerd.

03) De paden rond uw tuinkaal houden.Werk samen met uw buren. Laat geen privégereedschap op uw tuin achter, maar neem het mee naar huis.

04) Het algemene gereedschap na gebruikschoonmakenen op dejuiste plaatsin de container opbergen. Defect gereedschap bij de kantoor container inleveren.

05) Uw tuin moet er netjes en verzorgd uit zien. Onkruid zorgt voor overlast naar de buren.De tuincommissie controleert iedere maand alle tuinen. Bij het niet nakomen van onze voorschriften krijgt u een waarschuwing. Heeft u 14 dagen na de 2e waarschuwing geen melding of actie ondernomen,dan verliest het recht op de tuin.Bent u lange tijd verhinderd, door ziekte of vakantie, moet u dit bij het bestuur melden.

06) U gebruikt de tuin binnen de hoekpalen (5 x 5 meter.) Gewassen telen buitende hoekpalen-lijn geeft overlast voor de doorgang en is niet toegestaan.U mag uitsluitend goedgekeurde tuinaarde/compost en de compost uit de bakken in de tuin gebruiken. Geen gereedschap, losse materialen of tuinafval op de tuin of paden laten liggen.Een lage afrastering van de tuin is toegestaan maar beslist niet hoger dan 50 cm.

07) Netten om de gewassen te beschermen tegen gevogelte is toegestaan. Glasbouwverboden. Kleine broeikas +- 60/70 cm. hoog is toegestaan.

08) Wij tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen en het gebruik van gif of andere chemische stoffen is verboden en leidt tot uitsluiting. Aardappelteelt is verboden.

09 Werp onkruid en tuinafval op de compostbakken en stenen- plastic en afvalhout in de daarvoor bestemde manden. De afvalbakken zijn niet bestemd voor grof vuil, daar moet u zelf voor zorgen.

10) PVC bogen en de bamboestokken voor bonenteelt zijn toegestaan, maar niet hoger dan  1.80 mtr.  Aan het eind van het seizoen moet dat alles van de tuin verwijderd worden, tenzij het gebundeld verzorgd is, maar  achter laten is wel voor eigen risico!

11) Per 1 Januari 2017 zijn honden door steeds terugkerende hondenpoep overlast niet meer toegestaan op de tuin .Gezondheidsredenen voeren daarbij boventoon.

12) Barbecueën willen wij nog1 jaar aanzienen mag van ons ook langer blijven,  mits u alles het komend jaar schoon en netjes achterlaat. Al het barbecue materiaal moet worden meegenomen naar huis en de handenwasbak in de container is er niet voor de vette afwas. Hete BBQ-bakken op de tegels,  niet op het gras. Zorg ervoor dat uw familie en kinderen geen overlast veroorzaken. (dan kan het doorgaan)

13)  Het toilet na gebruik schoon achter laten, want daar mankeert het vaak aan, vrijwilligers zijn geen betaalde krachten en geen personeel, laten wij dit samen verzorgen!

14)  Zet uw fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken en uw auto op het parkeerterrein en niet voor de 2 openslaande hekken.

15) Niet oogsten van andermans tuin zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende tuinder (inschrijfbewijs kunnen tonen ). Constatering van misbruik melden bij een van de vrijwilligers.  Diefstal wordt niet getolereerd en volgt uitsluiting.

16) Tussen 1 en 15 November worden alle tuinen ter afsluiting gecontroleerd en moeten er dan netjes uit zien, achter gebleven attributen  worden verwijderd.

17) Wintergroenten en vaste planten kunnen blijven staan, druiven heggen moeten gesnoeid even als framboos- braam- en bessenstruiken.

18) Mits zij niet boven de 2 mtr. uitkomen is een appel/peren lij-boompje toegestaan, maar pruimen en kersenbomen zijn Niet toegestaan en moeten verwijderd worden. Appel en perenboompjes kunnen het best als lij-boompjes worden verwerkt.

20) De gereedschaps-container is vanaf5 november tot 1 april gesloten. Het complex blijft de gehele winter toegankelijk.

21) Alle nieuwelingen die op de Poelbroektuin een stukje grond van 25m2 krijgen toegewezen hebben een proeftijd van 3 maanden , voldoen zij niet aan de in het reglement gestelde voorwaarden dan gaat de tuin naar andere belangstellenden.

Het Doetuin Poelbroek  bestuur