het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden

Aan alle tuinders en tuiniersters van de Poelbroek Tuin

Er is weer veel werk verzet voor onze tuin en het verheugt ons dat de tuin weer een volle bezetting heeft ,dankzij de niet aflatende zorg en ijver van Han Smal , die een tijdelijke secretaris rol vervulde en heeft aangegeven daar binnenkort weer afscheid van wil nemen.

Dat houdt in,  dat wij een nieuwe secretaris zoeken voor de Poelbroek Tuin.

Maar er is nog meer,  want het Bestuur van de tuin is toe aan verjonging en dat betreft de huidige voorzitter en de huidige Penningmeester, niet dat zij er geen zin meer in hebben,  maar hebben besloten, in goed overleg met het centrale Doe Tuin bestuur, gezien hun leeftijd van 84 en 86 jaar, zij plaats moeten gaan maken voor een jongere garde.

Zolang het nog nodig is blijven zij in functie, maar hopen dat binnen afzienbare tijd er gegadigde zich aandienen om die functies over te nemen.