welkom op de website van de poelbroektuin

Tussen Meerwijk-de Busbaan300 en het Doolhof ligt in het Poelbroekpark het moestuincomplex Poelbroek-Doetuin. Deze moestuinen zijn in 1994 opgezet door de gemeente om 55-plussers die op een flat woonden actief te houden en met elkaar in contact te brengen. Inmiddels kan iedereen die in Haarlem woont een tuin huren, ook mensen die jonger zijn. Anno 2018 is de tuin een multiculturele tuin, met jong en oud. Het maakt deze tuin zo bijzonder omdat iedereen zo zijn eigen stempel op de tuin drukt. Andijvie en prei staan naast de zuring en druivenranken. ‘Het is vooral de gemoedelijke sfeer op de tuin die de tuin zo bijzonder maakt. Omdat veel mensen in een flat wonen, komen ze hier niet alleen in de tuin werken maar ook om een praatje te maken of te picknicken‘, aldus één van de tuinders van het complex.

Poelbroektuin in het afgelopen jaar 2018

Op 5 November heeft de vrijwilligersploeg het vele werk voor de tuin afgesloten. Daarbij is al het gereedschap schoongemaakt en geteld en opgeborgen, de watertoevoer afgesloten en ook de W.C tot eind Maart gesloten. De grondwaterpompen zijn gedemonteerd en worden nagekeken en van nieuwe zuigers voorzien. De laatste hand is gelegd aan de compostbakken met het verzoek aan al onze tuinders, wie nu nog tuinafval heeft in de komende tijd, s.v.p. dit zo netjes mogelijk op de compostbakken te brengen.

In de afgelopen halfjaar is er gelukkig vernieuwing gekomen in de secretariële werkzaamheden en in de tuin-commissie. Deze commissie zal ook in het nieuwe seizoen extra toezien op het naleven van de tuin reglementen, hetgeen in het afgelopen tuinseizoen op veel tuinen te wensen overliet. Op diverse tuinen hebben wij pruimen en kersenbomen weg moeten halen,waarvan het wortelgestel met veel moeite kon worden verwijderd. Nogmaals… bomen horen niet in een groentetuin en maken de bodem arm en nogmaal…..,worden niet toegestaan.

De tuin-commissie zag in de rondgang door de tuin dat er op div plaatsen getuinierd werd buiten de tuin= afbakening van 5×5 meter,ook dat moet gecorrigeerd en het volgende seizoen zullen wij tuinen opnieuw opmeten en vele van nieuwe paaltjes voorzien.

In het afgelopen jaar heeft tuinierster Barbara onze website weer leven in geblazen die we in de komende tijd steeds van nieuws en tuin bijzonderheden willen voorzien. En dat geldt voor alle tuinders: wie zinvolle kopij heeft voor de website is van harte welkom in een van de rubrieken. kopij kunt U sturen naar onze 2e secretaris: Han Smal, emailadres:  ​j.smal1@upcmail.nl

Ook is er in het afgelopen jaar een speciale tuincoach in ons midden verschenen, die altijd bereid is om een ieder van tuinadvies te voorzien.

In de afgelopen zomer hebben wij een Burendag gehouden en allen die daar aan meegedaan hebben waren daar enthousiast over en we denken er over om dat het volgend jaar te herhalen als daar animo voor is.

Volgend jaar zijn wij genoodzaakt gezien de voortschrijdende hoge tuin-onkosten de tuin contributie te verhogen naar 30 euro.

Rest mij nog allen te bedanken voor alle vrijwillige werkzaamheden, hand en span diensten en de kameraadschappelijke sfeer op onze Poelbroektuin en hopen jullie volgend jaar weer te ontmoeten.

Namens het bestuur

Hein Kramers voorzitter Poelbroektuin